Viac informácií o tomto projekte sa dozvieš na Radio73.sk/moje-radio73/
Vstup na registračný formulár: REGISTRÁCIA